Kategorie

Kontakt
Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej


ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax: (41) 307 49 38
e-mail: biuro@swietokrzyskielgd.pl
KRS nr: 0000312036
Newsletter
Kalendarium
Stycze 2019
Pn Wt r Cz Pt Sb
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
System
Mapa Dojazdu


Aktualności

03
Sie

Szkolenia dla LGD województwa Świętokrzyskiego

Świętokrzyska Sieć LGD realizuje projekt „Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników lgd województwa świętokrzyskiego”, którego celem jest podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników lgd będących członkami Świętokrzyskiej Sieci LGD, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń w obszarach:
a) wspierania rozwoju przedsiębiorczości, w tym tworzenia nowych miejsc pracy, na obszarach wiejskich przez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze:
• małego przetwórstwa lokalnego lub
• obszarze rozwoju zielonej gospodarki, lub
• w obszarach innych niż wskazane powyżej;
b) promocji jakości życia na wsi lub promocją wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
c) upowszechniania wiedzy dotyczącej zarządzania projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich;
d) upowszechniania wiedzy w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru,
e) finansowania działalność lgd, poprzez prowadzenie działalności gospodarczej lub odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Załączniki: